background image
  ΠΟΣ/ΔΕΗ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ

Επιστολές ::: ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΟΣ ΔΕΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ και ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Της πανελλήνιας Ομοσπονδίας συνταξιούχων ΔΕΗ, που εδρεύει στην Αθήνα (Γ’ Σεπτεμβρίου , 1ος όροφος) και νόμιμα εκπροσωπείται.
                ΠΡΟΣ και ΚΑΤΑ
Του κ. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα.
Του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που εδρεύει στην Αθήνα και νόμιμα εκπροσωπείται από τον Διοικητή του.
Του Ε.Τ.Ε.Α. που εδρεύει στην Αθήνα και νόμιμα εκπροσωπείται.

________________________________
Αξιότιμοι κύριοι,
Τυγχάνουμε Β/θμια Οργάνωση συνταξιούχων -πρώην εργαζομένων- της ΔΕΗ ΑΕ με περισσότερους από 30.000 μέλη στις τάξεις μας και οργανωμένα πρωτοβάθμια σωματεία ανά την Επικράτεια. Όπως ήδη γνωρίζετε, με τις αποφάσεις 2287-2290/2015 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που ισχύουν erga omnes, κρίθηκε ότι οι μειώσεις στις συντάξεις μας (κύριες και επικουρικές), βάσει  του άρθρου 44 παρ. 13 του ν. 3986/2011, του άρθρου 2 παρ. 3 του  ν. 4024/2011, του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 1 και υποπαρ. ΙΑ.6 περ. 3 του ν. 4093/2012 είναι εξόχως αντισυνταγματικές και συνεπώς ανεφάρμοστες.

Και τούτο διότι σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης «η περικοπή των συντάξεων δεν μπορεί να παραβιάζει αυτό που αποτελεί τον συνταγματικό πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος, τη χορήγηση δηλαδή στον συνταξιούχο παροχών τέτοιων που να του επιτρέπουν να διαβιώνει με αξιοπρέπεια, εξασφαλίζοντας τους όρους όχι μόνο της φυσικής του υποστάσεως (διατροφή, ένδυση, στέγαση, βασικά οικιακά αγαθά, θέρμανση, υγιεινή, και ιατρική περίθαλψη όλων των βαθμίδων), αλλά και της συμμετοχής του στην κοινωνική ζωή με τρόπο που δεν αφίσταται, πάντως, ουσιωδώς από τις αντίστοιχες συνθήκες του εργασιακού του βίου..».

Από την έναρξη της δημοσιονομικής αλλά και τραπεζικής κρίσης (2009) στη χώρα μας  μέχρι και σήμερα, ήτοι για περίπου 6 συναπτά έτη, οι συνταξιούχοι του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ έχουμε υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη στον ατομικό αλλά και οικογενειακό μας προγραμματισμό, δεδομένου ότι ανετράπη κάθε προσδοκία μας για αξιοπρεπή και έντιμη διαβίωση στα γηρατειά μας μετά τις τρομαχτικές περικοπές (μεγαλύτερες ίσως από κάθε άλλο κλάδο) στις συντάξιμες αποδοχές μας. Έτι δε περαιτέρω, υφιστάμεθα ένα εξίσου σοβαρό πλήγμα και σε κοινωνικο-ασφαλιστικό επίπεδο, αφού ο κλάδος της πρόνοιας και της περίθαλψης έχει αποστεωθεί.

Για τους λόγους αυτούς
Συν τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
Ότι δεν θα δεχτούμε καμία άλλη περικοπή, έμμεση ή άμεση, στις συντάξεις (κύριες και επικουρικές) των μελών μας.
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
Όπως συμμορφωθείτε πλήρως με τις αποφάσεις 2287-2290/2015 της Ολομέλειας του ΣτΕ, παύοντας ex nunc  τις περικοπές που έγιναν στις συντάξεις μας δυνάμει των ν. 3986/2011, 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012, αφετέρου δε όπως επαναφέρετε τις συντάξιμες αποδοχές στο ορθό ύψος και στην προτέρα κατάσταση.

Άλλως, ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ότι στην αντίθετη περίπτωση θα προβούμε σε κάθε αναγκαία νόμιμη ενέργεια, τόσο σε συνδικαλιστικό όσο και σε νομικό επίπεδο, για να προασπίσουμε ατομικά αλλά και ομαδικά τα νόμιμα δικαιώματα των μελών μας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής επιδότω νομίμως την παρούσα προς όπου αυτή απευθύνεται, προς γνώσιν και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφων αυτή ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει προς τούτο.

Αθήνα, 28-09-2015
Ο Πρόεδρος ΔΣ                    Ο Γενικός Γραμματέας
Αθ. Τριανταφυλλίδης                    Αλ. Αυγερινόπουλος